Rohde Nielsen A/S
Scroll for at se mere

Vi søger medarbejdere

葡京娱乐官方网站

Vi bygger med naturen

Udvikling, udvidelse og vedligeholdelse af havne i hele verden

Vi baner vejen, så der kan bringes energi i land

Arbejde til havs er Rohde Nielsen A/S' kernekompetence. Vi er den foretrukne samarbejdspartner med en fleksibel, slagkraftig flåde, der både opfylder og overgår kundens forventninger.

Udvalgte projektreferencer
Kystfordring

Gold Coast

Kystfodringsprojektet på Gold Coast i Australien omfattede transportering af sand fra offshore indvindingsområder og placering ved hjælp af rainbowing og klapning på en 14 km lang strækning.

L?s mere
Havneudvikling

Vordingborg

Projektet omfattede detaljeret design, planlægning og opførelse af den nye sejlrende til Vordingborg Havn. Arbejdet indeholdt uddybning af den nye sejlrende til Vordingborg.

L?s mere
Offshore

Nedsænkning og tildækning af NorNed kabel

Til dette projekt blev sandsugeren Njord R anvendt med en Mass Flow enhed og yderligere installeret opmålingsudstyr til udførelse af kabelsporing.

 

Ved anvendelse af det dynamiske positioneringssystem (DP) ombord på fartøjet blev det strømbærende højspændingskabel nedsænket til en maksimal dybde på tre meter.

L?s mere
Welcome to ourWebsitePlease choose language